Anunturi – Competitie de granturi de cercetare

Competitie de granturi de cercetare

Policlinica Amaradia se implica activa in dezvoltarea si impulsionarea cercetarii stiintifice din regiune ca factor determinant in cresterea durabila si profesionala a calitatii actului medical furnizat pacientilor nostrii. In acest sens Policlinica Amaradia lanseaza competitie de granturi de cercetare care sa urmareasca corelarea valorilor serologice ale anticorpilor Helicobacter pylori cu parametrii clinici si morfologici la pacientii cu patologie ulceroasa gastroduodenala in arealul nostru. Valoarea grantului de cercetare este de 15000 ron. Propunerile de proiect se depun la sediul nostru din strada AMARADIA nr. 14, pana la data de 15.05.2014.

Propunerea de proiect trebuie sa contina:

  • Titlu
  • Importanta temei abordate
  • Obiectivele proiectului
  • Institutia partener, locul de derulare al proiectului de cercetare, resurse logistice alocate
  • Etapele cercetarii pe ani
  • Echipa de cercetare
  • Fezabilitatea proiectului
  • Rezultatele scontate
  • Masuri legislative

Propunerile de proiect vor fi evaluate de o comisie de specialitate. Rezultatele competitiei vor fi publicate pe site-ul nostru in termen de 5 zile de la termenul limita de depunere al proiectelor. In urma desemnarii proiectului castigator se va semna contract de cercetare cu durata maxima de 3 ani cu institutia gazda.