POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

__________________________________________________________

Cuprins

Introducere

Scop

Sfera politicii noastre privind confidentialitatea

Sarcini si responsabilitati

Modul in care colectam date cu caracter personal

Categorii de informatii cu caracter personal

Temeiurile pe baza carora prelucram datele dvs. cu caracter personal

Scopul utilizarii datelor dvs. cu caracter personal

Interese legitime

Marketing si preferinte

Distribuirea informatiilor dvs.

Informatii anonimizate si combinate

Transferarea informatiilor in afara SEE

Timpul de pastrare al informatiilor cu caracter personal

Drepturile dvs.

Securitatea prelucrarii

Nefurnizarea datelor dvs.

Date de contact privind protectia datelor

Intrare in vigoare si revizuire

Incepand cu 25 Mai 2018, Regulamentul 2016/679/UE privind protectia datelor cu caracter personal (General Data Protection Regulation – GDPR) intra in vigoare. Regulamentul are ca scop crearea unui cadru legislativ unic European care sa protejeze drepturile persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si sa reglementeze circulatia acestora.

Introducere

SC CENTRUL MEDICAL AMARADIA SRL,

Se angajeaza sa va asigure confidentialitatea in cadrul prelucrarii informatiilor dvs. cu caracter personal. Aceasta politica privind confidentialitatea ofera detalii despre informatiile pe care le colectam despre dvs., modul in care le folosim si cum le protejam. De asemenea, ofera informatii despre drepturile dvs.

Scop

Scopul acestei politici este de a ne asigura ca CENTRUL MEDICAL AMARADIA respecta legislatia aplicabila privind Regulamentul general privind protectia datelor (GDPR).

In aceasta politica privind confidentialitatea, „noi”, „al nostru” inseamna „Societatea”.

Sfera politicii noastre privind confidentialitatea

Aceasta politica privind confidentialitatea se aplica oricarei persoane care interactioneaza cu noi privind produsele si serviciile noastre („dvs.” „al dvs.”), in orice mod (de exemplu, prin e-mail, prin intermediul site-ului nostru web, prin telefon). Oricand, va putem oferi mai multe informatii privind confidentialitatea daca este necesar, pentru metode speciale de contact sau in legatura cu produse sau servicii specifice.

Aceasta politica de confidentialitate vi se aplica daca ne intrebati despre sau utilizati produsele si serviciile noastre. Aceasta descrie modul in care va procesam informatiile, indiferent de modalitatea prin care ne contactati (de exemplu, prin e-mail, prin intermediul site-ului nostru web, prin telefon, etc.).

Sarcini si responsabilitati

Directorul General (GM) este responsabil pentru aplicarea acestei politici in activitatea de zi cu zi, avand obligatia de a monitoriza implementarea acesteia la toate nivelurile organizatiei, inclusiv in activitatea celorlalti membri ai comitetului de conducere al societatii.

Responsabili cu protectia datelor (DPO)

Societatea a desemnat un Responsabil cu protectia datelor in structura organizationala intr-un mod in care se asigura faptul ca functia este libera de orice influenta care poate compromite abilitatea acesteia de a-si desfasura activitatea intr-o maniera obiectiva, corecta si independenta.

Responsabilul pentru protectia datelor raporteaza direct Directorului General al Societatii.

In timp ce isi realizeaza sarcinile, Responsabilul pentru protectia datelor poate, unde este cazul, sa coopereze cu toate celelalte departamente ale Societatii, impreuna cu comitetul GDPR desemnat in mod explicit de Societate. Responsabilul pentru protectia datelor asigura consilierea Directorului General al Societatii privind orice chestiune legata de prezenta politica si de regulament. GDPR impune ca Responsabilul cu protectia datelor sa opereze independent si fara instructiuni de la angajator in privinta modului in care trebuie sa-si realizeze sarcinile.

Modul in care colectam date cu caracter personal

Colectam informatii cu caracter personal de la dvs. si de la terti (orice persoana care actioneaza in numele dvs., formulare online, din inregistrarea apelurilor telefonice sau direct din apel telefonic, cu consimtamantul clar al persoanei cu care interactionam, compania angajatoare, brokeri, furnizori de asistenta medicala si asa mai departe).

Cand ne furnizati informatii despre alte persoane, trebuie sa va asigurati ca acestia au vazut o copie a acestei politici privind confidentialitatea si sunt de acord sa ne furnizati informatiile lor.

Colectam informații personale de la dvs.:

Prin intermediul contactului cu noi, inclusiv prin telefon (putem inregistra sau monitoriza apelurile telefonice pentru a ne asigura ca acestea respecta legile, codurile de practica si politicile interne ca si in scopuri de asigurare a calitatii), prin e-mail, prin intermediul site-urilor noastre web , prin posta, prin completarea unei cereri sau alte formulare, prin intermediul social media sau fata in fata (de exemplu, in cadrul consultatiilor medicale, diagnostice si tratamente).

Pentru toti clientii noștri, putem colecta informatii de la:

parintii sau tutorii dvs. daca aveti varsta mai mica de 18 ani;

angajatorul dvs. daca acesta a incheiat pentru dvs un abonament de sanatate;

un membru al familiei sau altcineva care actioneaza in numele dvs.;

medici, alti clinicieni si profesionisti in asistenta medicala, spitale, clinici sau alti furnizori de asistenta medicala;

orice furnizori de servicii care lucreaza cu noi in legatura cu produsul sau serviciul pentru dvs., daca nu va este furnizat direct de noi, precum furnizarea de aplicatii, tratament medical, sau evaluari de sanatate.

surse de informare disponibile publicului larg.

Categorii de informatii cu caracter personal

Prelucram doua categorii de informatii cu caracter personal despre dvs. si (unde este cazul) despre dependentii dvs.:

informatii cu caracter personal standard (de exemplu, informatiile pe care le folosim pentru a va contacta, pentru a va identifica sau a gestiona relatia noastra cu dvs.); si

categorii speciale de informatii (de exemplu, informatii privind sanatatea, care ne permit sa adaptam asistenta pentru dvs.).

Informatiile cu caracter personal standard includ:

informatii de contact, cum ar fi numele dvs., orasul de domiciliu, adresa de e-mail si numerele de telefon;

data nasterii si identificatorii nationali (cum ar fi CNP-ul, numarul cartii dvs. de identitate sau numarul pasaportului); alte date din actul de identitate(cum ar fi seria si numarul actului de identitate);

locatia si functia in cadrul companiei angajatoare, in cazul serviciilor de medicina muncii;

detalii despre orice legatura pe care am avut-o cu dvs., cum ar fi orice reclamatii sau incidente;

imaginea, prin intermediul camerelor de supraveghere din cadrul sediilor noastre (in incintele unde avem instalate camere de supraveghere video, acestea sunt indicate prin semne la vedere);

detalii de plata, cum ar fi: adresa de facturare; numele si prenumele, contul bancar.

informatii despre modul in care utilizati site-ul nostru web, aplicatiile sau alte tehnologii, inclusiv adrese IP sau alte informatii despre dispozitiv.

Informatiile din categoriile speciale includ:

informatii privind sanatatea dvs. (putem obtine aceste informatii din formularele de aplicare pe care le-ati completat, din note si rapoarte despre sanatatea dumneavoastra si orice tratament si ingrijire pe care le-ati primit sau de care aveti nevoie, sau pot fi inregistrate in detaliile contactului pe care l-am avut cu dvs., precum informatii despre reclamatii sau incidente, evidente ale serviciilor medicale pe care le-ati primit) precum: date din istoricul medical, analize si alte servicii, medicatii administrate in cadrul centrului medical si in trecut, grupa sanguina,  recomandarile medicale primite, lista medicilor si a specialitatilor accesate, date despre istoricul medical al familiei,  date genetice si biometrice.

Temeiurile pe baza carora prelucram datele dvs. cu caracter personal

Temeiurile pe baza carora procesam datele dumneavoastra cu caracter personal sunt urmatoarele:

o   Pentru a incheia sau executa un contract cu dumneavoastra conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, respectiv “prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract”;

o   Pe baza consimtamantului dumneavoastra putem prelucra datele pentru comunicari de marketing conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, respectiv „ persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”;

o   Pentru indeplinirea unei obligatii legale, cum ar fi obligatia de a comunica informatii catre autoritatile publice sau entitati autorizate de acestea, sau pentru a indeplini obligatia de arhivare in conformitate cu art.6 alin. 1 lit. c) din GDPR, respectiv “prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului”;

Prelucrarea este necesara in scopul intereselor noastre legitime, in conformitate cu art. 6, alin 1 lit f) din GDPR, respectiv „ prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta… ” , cu respectarea dispozitiilor art.5 din GDPR.

Temeiurile pe baza carora prelucram datele dumneavoastra sensibile sunt:

Prelucrarea este necesara in scopul evaluarii capacitatii de munca, in vederea angajarii sau a evaluarii periodice, in conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. b) din GDPR: “prelucrarea este necesara in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate….” .

Prelucrarea este necesara in situatii de urgenta medicala sau incapacitatea dumneavoastra de a va da acordul cu privire la prelucrare, in conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. c) din GDPR:” prelucrarea este necesara pentru protejarea  intereselor vitale ale persoanelor vizate sau ale unei alte persoane fizice, atunci cand persoana vizata  se afla in imposibilitate fizica sau juridica de a-si da consimtamantul”

Prelucrarea este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al nostru in instanta, in situatia in care apar dezacorduri , in conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. f) din GDPR: “prelucrarea este necesara pentru constatarea , exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau ori de cate ori instantele actioneaza in exercitiul functiei lor judiciare”

Prelucrarea este necesara pentru prestarea efectiva a serviciului medical, avand in vedere specificul activitatii noastre, in conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. h) din GDPR: “prelucrarea este necesara in scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacitatii de munca a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicala sau sociala sau a unui tratament medical”

Prelucrarea este necesara din motive de interes public in domeniul sanatatii publice, in conformitate cu art. 9, alin. 2, lit. i) din GDPR: ”prelucrarea este necesara din motive de interes public, cum ar fi protectia impotriva amenintarilor transfrontaliere grave la adresa sanatatii sau asigurarea de standarde ridicate de calitate si siguranta a asistentei medicale si a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, in temeiul legislatiei Uniunii Europene sau al dreptului intern….”

Prelucrarea este necesara in scopul arhivarii publice, in conformitate cu art. 9, alin.2 , lit. j) din GDPR: “prelucrarea este necesara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica….”

Scopul utilizarii datelor dvs. cu caracter personal

Procesam informatiile dvs. cu caracter personal pentru scopurile stabilite in aceasta politica privind confidentialitatea. De asemenea, am stabilit cateva motive legale pentru care putem prelucra informatiile dvs. cu caracter personal (acestea depind de ce categorie de informatii cu caracter personal prelucram). In mod normal, prelucram informatiile cu caracter personal standard daca acest lucru este necesar pentru a furniza serviciile stabilite intr-un contract, daca este in interesul nostru legitim sau al tertilor sau este solicitat sau permis de orice lege aplicabila.

Prin lege, trebuie sa avem un motiv legal pentru prelucrarea informatiilor cu caracter personal. Prelucram informatiile cu caracter personal standard despre dvs. daca acestea sunt:

necesare pentru a furniza serviciile stabilite intr-un contract − daca avem un contract cu dvs., daca aveti un abonament incheiat de angajatorul dvs., va vom prelucra informatiile cu caracter personal pentru a indeplini acel contract (adica, pentru a va furniza dvs. si dependentilor dvs. serviciile noastre);

pentru interesele noastre legitime;

pe baza consimtamantului dvs;

necesare sau permise de lege.

Procesam informatii din categoriile speciale despre dvs. deoarece:

sunt necesare pentru scopurile prevazute de medicina preventiva sau medicina muncii, pentru a evalua daca puteti lucra, pentru diagnosticul medical, pentru a furniza tratament medical, sau pentru a gestiona asistenta medicala (inclusiv monitorizarea faptului ca indeplinim asteptarile in privinta performantei noastre clinice sau non-clinice);

sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor drepturi specifice in domeniul ocuparii fortei de munca si al securitatii si protectiei sociale;

sunt necesare pentru un scop menit sa protejeze publicul impotriva necinstei, a malpraxisului sau a altor comportamente necorespunzatoare;

sunt necesare in cazul unui litigiu, pe baza interesului legitim al companiei;

sunt necesare pentru protejarea interesului dvs vital;

este in interesul public, in conformitate cu legile aplicabile;

sunt informatii pe care le-ati facut publice sau avem permisiunea dvs. Conform celei mai bune practici, va vom solicita permisiunea pentru a prelucra informatiile cu caracter personal daca nu exista niciun alt motiv legal pentru a le prelucra. Daca trebuie sa va cerem permisiunea, vom clarifica ca acesta este ceea ce cerem si va vom ruga sa confirmati alegerea de a ne da aceasta permisiune. Daca nu putem furniza un produs sau serviciu fara permisiunea dvs. (de exemplu, nu putem gestiona si conduce un trust de sanatate fara informatii despre sanatate), vom clarifica acest lucru atunci cand va cerem permisiunea. Daca mai tarziu va retrageti permisiunea, nu va vom mai putea furniza un produs sau un serviciu care se bazeaza pe obtinerea permisiunii dvs.

Interese legitime

Va prelucram informatiile cu caracter personal pentru o serie de interese legitime, inclusiv gestionarea tuturor aspectelor legate de relatia noastra cu dvs., pentru marketing, pentru a ne ajuta sa ne imbunatatim serviciile si produsele si pentru a ne exersa drepturile sau pentru a rezolva reclamatii.

Interesul legitim este unul dintre motivele legale pentru care va putem procesa informatiile cu caracter personal. Luand in considerare interesele, drepturile si libertatile dvs., interesele legitime care ne permit sa va prelucram informatiile cu caracter personal includ:

sa gestionam relatia noastra cu dvs., cu afacerea noastra si cu tertii care furnizeaza produse sau servicii pentru noi (de exemplu, pentru a va programa la un serviciu solicitat, pentru a verifica daca ati primit un serviciu);

sa furnizam servicii de asistenta medicala in numele unui tert (de exemplu, angajatorul dvs.);

recuperarea creantelor

prelucrarea datelor in cazul unui litigiu;

supravegherea video pentru siguranta dvs si a angajatilor/bunurilor companiei;

investigarea si raportarea breselor de securitate;

sa ne asiguram ca reclamatiile sunt tratate eficient si sa investigam reclamatiile (de exemplu, putem solicita informatii furnizorului dvs. de tratament pentru a ne asigura ca primim informatii exacte si pentru a monitoriza calitatea tratamentului si asistentei);

sa ne actualizam evidentele si sa va oferim materiale de marketing permise de lege;

pentru cercetare si analiza statistica, astfel incat sa putem monitoriza si imbunatati produsele, serviciile, site-urile web sau sa dezvoltam altele noi;

pentru a monitoriza cat de bine ne indeplinim asteptarile clinice si non-clinice de performanta in cazul furnizorilor de asistenta medicala;

sa impunem sau sa aplicam termenii si conditiile noastre pentru utilizarea site-ului, termenii si conditiile noastre privind politele sau alte contracte, sau sa protejam drepturile, proprietatea sau siguranta noastra (sau clientilor sau altor persoane);

sa ne exercitam drepturile, sa ne aparam de reclamatii si sa respectam legile si reglementarile care ni se aplica noua si tertilor cu care lucram;

sa participam la, sau sa facem obiectul, oricarei vanzari, cumparari, fuziuni sau preluare a societatii noastre sau a unei parti din acesta.

Marketing si preferinte

Putem folosi informatiile dvs. cu caracter personal pentru a va trimite materiale de marketing prin posta, prin telefon, prin intermediul retelelor sociale, prin e-mail si prin mesaje text.

Putem folosi informatiile dvs. cu caracter personal pentru a va trimite materiale de marketing numai daca avem permisiunea dvs., acordata in cadrul vizitei in una din clinicile noastre, prin completarea consimtamantului, sau prin marcarea optiunilor  on-line, sau in interes legitim, asa cum este descris mai sus.

Daca nu doriti sa primiti mesaje text de la noi, ne puteti spune contactandu-ne in orice moment. In caz contrar, puteti oricand sa ne contactati pentru a va actualiza preferintele de contact.

Distribuirea informatiilor dvs.

Distribuim informatiile dvs.  angajatorului dvs., persoanelor care actioneaza in numele dvs. (de exemplu brokeri si alti agenti) si altor persoane care ne ajuta sa furnizam servicii (de exemplu, furnizorii de ingrijire medicala si furnizorii de asistenta medicala) sau de la care avem nevoie de informatii pentru a ne permite sa gestionam sau sa confirmam cererile de despagubire sau drepturile. De asemenea, va distribuim informatiile in conformitate cu legea.

Este necesar sa distribuim uneori informatiile dvs. altor persoane sau organizatii in scopurile stabilite in aceasta politica privind confidentialitatea.

Pentru toti clientii nostri, putem distribui informatiile:

altor organizatii de care apartineti sau la care sunteti asociat profesional, pentru a va confirma dreptul de a solicita reduceri la produsele si serviciile noastre;

medicilor, clinicienilor si altor profesionisti in asistenta medicala, spitale, clinici sau alti furnizori de asistenta medicala;

furnizorilor care contribuie la livrarea produselor sau serviciilor in numele nostru; furnizori care efectueaza sondaje de opinie si de satisfactie a clientilor ( calitate );

persoanelor sau organizatilor carora trebuie, sau avem permisiunea sa le distribuim prin lege (de exemplu, pentru prevenirea fraudei sau protectie);

avocati, consultanti externi, auditori din Romania sau strainatate; societati de recuperari creante;

autoritatilor statului indreptatite de lege sau oricaror entitati autorizate de acestea, in special autoritati publice in domeniul sanatatii din Romania: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Directia de Sanatate Publica, Ministerul Sanatatii, institutii locale si/sau centrale si altele

institutii financiar-bancare;

executori judecatoresti;

politiei si altor organe de aplicare a legii pentru a ii ajuta sa isi indeplineasca indatoririle sau altor persoane daca trebuie sa facem acest lucru prin lege sau printr-o hotarare judecatoreasca;

daca noi , SC CENTRUL MEDICAL  AMRADIA vindem sau cumparam orice afacere sau bunuri, potentialului cumparator sau vanzator al acelei afaceri sau acelor active; si

unui tert care preia activele noastre (in acest caz, informatiile cu caracter personal pe care le detinem cu privire la clientii sau vizitatorii site-ului, pot fi una din activele pe care tertul le preia).

angajatorului dvs., daca acesta plateste serviciile pe care le furnizam;

partenerilor nostri de asigurare, de exemplu brokerilor, reasiguratorilor, actuarilor, auditorilor, avocatilor, traducatorilor si interpretilor, consultantilor fiscali, agentiilor de colectare a datoriilor, agentiilor de detectare a fraudei, autoritatilor de reglementare, autoritatilor de supraveghere a protectiei datelor;

celor care platesc pentru produsele sau serviciile pe care vi le furnizam, inclusiv asiguratorilor, organismelor din sectorul public si ambasadelor;

celor care va ofera tratament si alte beneficii;

registrelor nationale;

bazelor de date nationale de screening;

autoritatilor si agentiilor guvernamentale

Informatii anonimizate si combinate

Sustinem cercetari clinice aprobate etic. Putem folosi informatii anonimizate (cu toate denumirile si alte informatii de identificare eliminate) sau informatii care sunt combinate cu informatiile altor persoane, sau sa le divulgam altor persoane pentru cercetare sau scopuri statistice. Nu puteti fi identificat din aceste informatii si vom distribui informatiile doar in conformitate cu acordurile legale care stabilesc un scop convenit, limitat si impiedica utilizarea informatiilor pentru castiguri comerciale.

Transferarea informatiilor in afara SEE

Nu vom transfera, divulga sau vinde informatii in afara SSE.

Timpul de pastrare al informatiilor cu caracter personal

Pastram informatiile dvs. cu caracter personal in conformitate cu perioadele stabilite, calculate folosind urmatoarele criteria:

De cat timp sunteti clientul nostru, tipurile de produse sau servicii pe care le aveti de la noi si momentul in care nu veti mai fi clientul nostru.

Cat timp este rezonabil sa pastram evidente pentru a arata ca ne-am indeplinit obligatiile pe care le avem fata de dumneavoastra si de lege.

Pana la termenul limita pentru a putea face o cerere de despagubire, in cazul produselor de asigurare.

Orice perioade de pastrare a informatiilor stabilite prin lege sau recomandate de autoritatile de reglementare, organismele profesionale sau asociatiile.

Orice procedura relevanta care se aplica.

In general, datele medicale sunt stocate pentru o perioada de pana la 50 ani, in conformitate cu politicile interne aplicabile la nivelul SC CENTRUL MEDICAL AMARADIA SRL.

Drepturile dvs.

Aveti dreptul sa va accesati informatiile olut ne solicitati sa corectam orice greseli olut stergem olut restrictionam utilizarea informatiilor dvs. De asemenea, aveti dreptul sa va opuneti folosirii informatiilor dvs., sa ne solicitati sa va transferam informatiile pe care le-ati furnizat, sa retrageti permisiunea pe care ne-ati furnizat-o pentru a utiliza informatiile olut ne solicitati sa nu folosim procese decizionale automatizate care pot produce efecte juridice.

Aveti urmatoarele drepturi (se aplica anumite exceptii).

Dreptul de acces: dreptul de a face o solicitare scrisa pentru detalii cu privire la informatiile dvs. Cu olution personal si o copie a acestor informatii cu olution personal

Dreptul la rectificare: dreptul de a corecta sau a elimina informatii inexacte despre dvs.

Dreptul de stergere („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a sterge anumite informatii cu olution personal despre dvs.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a solicita ca informatiile dvs. Cu olution personal sa fie utilizate numai in scopuri restrictionate.

Dreptul de a obiecta: dreptul de a va opune prelucrarii informatiilor dvs. Cu olution personal in cazurile in care prelucrarea noastra se bazeaza pe indeplinirea unei sarcini indeplinite in interes public sau daca v-am informat ca prelucrarea este necesara pentru interesele noastre legitime sau ale unui tert. Puteti obiecta in privinta folosirii informatiilor dvs. In scopuri de profilare atunci cand este vorba de marketingul direct.

Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a solicita ca informatiile cu olution personal pe care ni le-ati pus la dispozitie sa va fie transferate sau unui tert in format care se poate citi automat.

Dreptul de a retrage consimtamantul: dreptul de a retrage orice consimtamant pe care ni l-ati dat anterior pentru a gestiona informatiile dvs. Cu olution personal. Daca va retrageti consimtamantul, acest lucru nu va afecta legalitatea utilizarii de catre Societate a informatiilor dvs. Cu olution personal inainte de retragerea consimtamantului dvs. Si va vom anunta daca nu va mai putem oferi produsul sau serviciul ales

Dreptul in legatura cu procesul olution automatizat: aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate olution pe prelucrarea automata, care produce efecte legale cu privire la dvs. Sau va afecteaza similar in mod semnificativ, cu exceptia cazului in care este necesar pentru a incheia un contract cu dvs., este autorizat prin lege sau daca v-ati dat acordul explicit. Va vom anunta cand se iau astfel de decizii, motivele legale pe care ne bazam si drepturile pe care le aveti.

Va rugam sa retineti: in afara de dreptul dvs. De a obiecta cu privire la utilizarea datelor dvs. Pentru marketingul direct (si profilare in masura in care este utilizat pentru marketingului direct), drepturile dvs. Nu sunt absolute: ele nu se aplica intotdeauna, in toate cazurile si va vom anunta in corespondenta noastra cu dvs. Cum vom putea sa va solutionam solicitarea.

Daca faceti o solicitare, va vom ruga sa va confirmati identitatea, daca este necesar, olut furnizati informatii care ne ajuta sa intelegem mai bine cererea dumneavoastra. Daca nu va vom olution cererea, va vom explica de ce.

Securitatea prelucrarii

SC CENTRUL MEDICAL AMRADIA acorda o importanta deosebita prelucrarii in conditii de securitate si confidentialitate a datelor dvs. si utilizeaza ori de cate ori este posibil, cele mai noi tehnologii si metodologii din domeniu.

Astfel, SC CENTRUL MEDICAL AMRADIA va realiza transmiterea de date atat in interiorul societatii  sale cat si cand e cazul in afara ei, numai prin utilizarea unor metode de criptare sigure si actualizate la zi. De asemenea, pe parcursul procesarii operationale a datelor cu caracter personal si datelor speciale, va utiliza de fiecare data cand este posibil metode moderne, minimizand astfel riscul aparitiei unor brese de securitate.

SC CENTRUL MEDICAL AMRADIA va procesa intotdeauna numai datele care ii sunt absolut necesare in conformitate cu scopul si temeiurile legale.

Nefurnizarea datelor dvs.

In cazul in care nu sunteti de acord cu furnizarea datelor dumneavoastra, ne aflam in imposibilitatea de a va putea oferi serviciile pe care le solicitati.

Date de contact privind protectia datelor

Daca aveti intrebari, comentarii, reclamatii sau sugestii privind aceasta politica sau orice alte preocupari legate de modul in care procesam informatiile despre dvs. ne puteti contacta la: cm_amaradia@yahoo.com

De asemenea, aveti dreptul sa trimiteti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Intrare in vigoare si revizuire

Aceasta politica a fost adoptata de Echipa de Conducere a Societatii si intra in vigoare imediat dupa adoptare.

Politica va fi revizuita anual, chiar daca nu s-au facut modificari in continutul acesteia sau ori de cate ori Societatea considera necesar.

Referinte:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal- http://www.dataprotection.ro/

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Norme pentru protectia datelor personale in interiorul si in afara UE – https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_ro